Termeni si conditii

 

Site-ul www.HATSON.ro, numit în continuare HATSON, este proprietatea S.C. INFRACOM S.R.L,  CUI RO14995762

Folosirea acestui site implică acceptarea termenilor ÅŸi condiÅ£iilor de mai jos. Recomandăm citirea cu atenÅ£ie a acestora. S.C. INFRACOM S.R.L. îÅŸi asumă dreptul de a modifica aceste prevederi fără o altă notificare. Cea mai recentă versiune poate fi găsită accesând această pagină, numită "Termeni ÅŸi condiÅ£ii".

S.C. INFRACOM S.R.L. garantează utilizatorului acces limitat, în interes personal (efectuarea de comenzi online, informare), pe site-ul HATSON ÅŸi nu îi conferă dreptul de a descărca sau de a modifica parÅ£ial sau integral site-ul, de a reproduce parÅ£ial sau integral site-ul, de a copia, de a vinde/revinde sau de a exploata site-ul în orice altă manieră, în scopuri comerciale sau contrare intereselor companiei S.C. INFRACOM S.R.L. 

Dreptul de a crea o legătură web - link - către HATSON este limitat, neexclusiv ÅŸi revocabil, ÅŸi este acordat atât timp cât nu aduce neajunsuri de orice fel pentru S.C. INFRACOM S.R.L. sau oricăruia dintre partenerii noÅŸtri, numai după obÅ£inerea în scris sau prin e-mail a acordului nostru.

1. Dreptul de autor al S.C. INFRACOM S.R.L. asupra informaţiilor publicate pe site

Întregul conÅ£inut al site-ului HATSON - imagini, texte, grafice, simboluri, elemente de grafică web, e-mail-uri, scripturi, programe ÅŸi alte date - este proprietatea S.C. INFRACOM S.R.L. ÅŸi a furnizorilor săi ÅŸi este apărat de Legea pentru protecÅ£ia drepturilor de autor (legea nr. 8/1996) ÅŸi de legile privind proprietatea intelectuală ÅŸi industrială. Folosirea fără acordul S.C. INFRACOM S.R.L. a oricărora din elementele enumerate mai sus se pedepseÅŸte conform legislaÅ£iei în vigoare. Se permite folosirea site-ului HATSON numai în limitele menÅ£ionate în prezentul document.

În cazul în care suspectaÅ£i că unul sau mai multe din materialele de pe site-ul www.HATSON.ro încalcă legea drepturilor de autor, vă rugăm să sesizaÅ£i acest lucru prin trimiterea unui e-mail la adresa office@hatson.ro. 

2. Produsele şi serviciile oferite de S.C. INFRACOM S.R.L. pe site-ul HATSON, politica de preţuri

S.C. INFRACOM S.R.L. îÅŸi rezervă dreptul de a-ÅŸi selecta clienÅ£ii. Produsele comercializate prin intermediul HATSON sunt noi, în ambalajul original al producătorului ÅŸi în momentul livrării sunt însoÅ£ite de factură fiscală, conform legislaÅ£iei în vigoare. Produsele ÅŸi serviciile sunt oferite în condiÅ£iile respectării prevederilor prezentului document ÅŸi în limita stocului disponibil. Din acest motiv S.C. INFRACOM S.R.L. îÅŸi rezervă dreptul de a nu onora o anumită comandă în cazul în care respectivul produs nu se mai regăseÅŸte în oferta curentă a importatorului.

PreÅ£urile prezentate pe site includ TVA (19%) ÅŸi nu includ costurile de livrare, în afara cazului în care transportul gratuit se specifică în mod expres pe site. PreÅ£ul de achiziÅ£ie tipărit pe factură va fi acelaÅŸi cu cel stabilit de consultantul de vânzări S.C. INFRACOM S.R.L. în momentul confirmării comenzii ca fiind comandă fermă.

Foarte rar unele produse pot avea pe site preÅ£uri greÅŸite, stabilite în mod eronat de către aplicaÅ£ia noastră informatică. În aceste condiÅ£ii, întotdeauna se consideră preÅ£ final cel acceptat de către client în cadrul discuÅ£iilor purtate cu consultanÅ£ii de vânzări ai S.C. INFRACOM S.R.L. 

S.C. INFRACOM S.R.L. nu oferă nicio garanÅ£ie, în mod expres, nici implicit, în ceea ce priveÅŸte inclusiv, dar fără limitare la, funcÅ£ionarea acestui site, informaÅ£ia, corectitudinea descrierilor, actualizarea conÅ£inutului, produsele de pe site precum ÅŸi potrivirea lor pentru un anumit scop. Utilizatorii sunt de acord în mod expres că folosirea acestui site ÅŸi cumpărarea produselor sau serviciilor conexe se face pe propriul risc. Imaginile publicate pe site sunt cu strict cu titlu de exemplu, iar produsele livrate pot diferi de imaginile prezentate în orice mod (culoare, accesorii, aspect, etc.).

InformaÅ£iile care prezintă un produs pe site (descrierile produselor, specificaÅ£ii tehnice, imagini, simboluri) au caracter strict orientativ. S.C. INFRACOM S.R.L. îÅŸi rezervă dreptul de a modifica descrierile ÅŸi specficaÅ£iile produselor fără o notificare prealabilă.

3. Plata produselor

Produsele comandate trebuie achitate integral, în caz contrar nu se va efectua livrarea. Plata produselor comandate pe site-ul HATSON conform acestor "Termeni ÅŸi condiÅ£ii" se poate efectua ramburs(la primirea coletului) sau în avans (prin transfer bancar). S.C. INFRACOM S.R.L. îÅŸi rezervă dreptul ca în anumite cazuri să solicite plata produselor în avans. Plata în avans se poate realiza prin ordin de plată în contul nr. RO89 BACX 0000 0001 3149 5310, deschis la Unicredit – Tiriac, suc Millennium. Dovada plăţii trebuie trimisă către S.C. INFRACOM S.R.L. la adresa de e-mail contact@hatson.ro sau prin fax la numărul 021 352 6561. Livrarea va fi efectuată numai după intrarea banilor în contul S.C. INFRACOM S.R.L. 

4. Livrarea produselor

Livrarea produselor se va face prin curier oriunde în Å£ară. Nu livrăm în afara României. S.C. INFRACOM S.R.L. îÅŸi rezervă dreptul de a confirma comenzile înainte de onorarea lor prin contactarea clienÅ£ilor. Costurile de expediere vor fi comunicate clienÅ£ilor înainte de livrarea produselor comandate.

În cazul în care clientul nu este găsit la adresa menÅ£ionată, în intervalul orar stabilit de comun acord, curierul nostru va reveni încă o dată după ce reuÅŸeÅŸte să ia contact cu acesta, după care comanda va fi anulată ÅŸi produsul returnat la sediu, clientul urmând să suporte costurile unei noi livrari, indiferent de valoarea produselor comandate.

RecepÅ£ia produselor reprezintă acceptul clientului că produsele au ajuns în stare bună ÅŸi corespund cantitativ ÅŸi calitativ cu ceea ce s-a comandat. RecepÅ£ia este facută în momentul semnării documentelor fiscale legale ce însoÅ£esc coletul. Factura constituie contract de vânzare/cumpărare conform legislaÅ£iei româneÅŸti în vigoare. Clientul îÅŸi exprimă acordul explicit la semnarea facturii cu privire la faptul că a primit produsele care sunt conforme cu comanda ÅŸi cu nevoile acestuia.

S.C. INFRACOM S.R.L. îÅŸi rezervă dreptul să întârzie sau să anuleze livrări ale produselor comandate dacă acestea nu pot fi onorate din motive independente de S.C. INFRACOM S.R.L. care includ: greve, acte de terosrism, incendii, explozii, acÅ£iuni guvernamentale, inundaÅ£ii, proteste, tulburări civile sau alte impedimente de forţă majoră conform uzanÅ£elor legii româneÅŸti.

În afară de cazul în care este agreat diferit de către S.C. INFRACOM S.R.L. ÅŸi client, S.C. INFRACOM S.R.L. se descarcă de riscurile ÅŸi responsabilităţile asociate cu produsele comadate de client în momentul predării acestora către societatea de curierat intern cu care S.C. INFRACOM S.R.L. colaborează sau către reprezentantul clientului. S.C. INFRACOM S.R.L. va asigura ambalarea corespunzătoare a produselor comandate de către client ÅŸi va asigura transmiterea documentelor însoÅ£itoare.

Valoarea maximă a daunelor ce pot fi plătite de S.C. INFRACOM S.R.L. faţă de orice client în cazul nelivrării sau a livrării necorespunzatoare este valoarea sumei încasate de S.C. INFRACOM S.R.L. de la acest client.

5. Promoţii şi concursuri

S.C. INFRACOM S.R.L. stabileÅŸte regulamentele promoÅ£iilor ÅŸi ale concursurilor pe care le organizează. Aceste regulamente sunt aduse la cunoÅŸtinÅ£a eventualilor participanÅ£i prin intermediul site-ului propriu, a paginii de Facebook sau a blog-ului HATSON. De aceste promoÅ£ii beneficiază doar comenzile care respectă întocmai regulile afiÅŸate pe site. De asemenea, promoÅ£iile se aplică doar comenzilor care sunt înregistrate de către companie în perioada de timp specificată în regulament ÅŸi în care promoÅ£ia este validă ÅŸi numai în limita stocului disponibil. Nu garantăm disponibilitatea pe stoc a produselor pentru promoÅ£ie ÅŸi o putem întrerupe sau anula în orice moment fără nicio notificare prealabilă.

6. Garanţia produselor

CondiÅ£iile de garanÅ£ie sunt în conformitate cu Legea 449/2003 (modificată prin O.U.G. nr. 174/2008) ÅŸi O.G. 21/1992. La solicitarea garanÅ£iei este necesară prezentarea produsului defect în ambalajul original, împreună cu accesoriile aferente, copie de pe factura fiscală ÅŸi certificatul de garanÅ£ie în original. În cazul în care produsele ajung neînsoÅ£ite de aceste documente, produsele pot fi returnate solicitantului/expeditorului fără a i se soluÅ£iona garanÅ£ia.

GaranÅ£ia oferită pentru produsele prezentate pe site este de 1 an de zile. Termenul de garanÅ£ie curge de la data vânzării produsului.

GaranÅ£ia se pierde în următoarele situaÅ£ii:

în cazul intervenÅ£iilor sau reparaÅ£iilor produsului executate de persoane neautorizate;

în cazul utilizării produsului pentru alte scopuri decât cele pentru care a fost conceput ÅŸi recomandat;

în cazul nerespectării de către cumpărător a condiÅ£iilor de păstrare, utilizare ÅŸi întreÅ£inere prevăzute în documentaÅ£ia care însoÅ£eÅŸte produsul;

în cazul deteriorărilor termice, mecanice ale produselor datorate incendiilor, accidentelor de orice fel, intemperiilor sau neglijenÅ£ei în utilizare.

Valoarea maximă a daunelor ce pot fi plătite de S.C. INFRACOM S.R.L. faţă de orice client în cazul nelivrării sau a livrării necorespunzătoare este valoarea sumei încasate de S.C. INFRACOM S.R.L. de la acest client.

7. Dreptul de returnare sau schimb a produselor cumpărate

Clientul are dreptul să se adreseze personalului societatii S.C. INFRACOM S.R.L. că renunţă la cumpărare sau ca doreste schimbul produsului (produselor), fără penalităţi ÅŸi fără invocarea unui motiv, în termen de 14 zile de la primirea produsului conform OrdonanÅ£ei nr. 130/2000 completată de legea 51/2003 cu privire la regimul juridic al contractelor la distanţă ÅŸi poate returna produsul (produsele) în acelaÅŸi termen de 14 zile.

Pentru solutionarea returului sau schimbului trebuie sa prezentati produsul intreg la adresa Calea Bucurestilor nr. 1, 075100 Otopeni, Jud. Ilfov, in stare noua nepurtat, in cutia originala (daca este cazul), cu etichetele intacte si impreuna cu bonul fiscal de cumparare a produsului sau copie dupa factura de cumparare a produsului.

S.C. INFRACOM S.R.L. va înapoia contravaloarea comenzii în cel mult 30 de zile de la primirea produsului returnat. Suma înapoiată cât ÅŸi condiÅ£iile de returnare nu includ cheltuielile de transport.

8. Calitatea serviciilor de hosting, link-urile către alte site-uri, erori de funcţionare

Site-ul HATSON este găzduit de serverele unei terÅ£e firme. S.C. INFRACOM S.R.L. nu va putea fi făcută responsabilă pentru eventualele erori apărute pe site, indiferent de motivele apariÅ£iei lor, acestea incluzând modificări ale site-ului, setări sau actualizări ale scripturilor programate. S.C. INFRACOM S.R.L. nu va putea fi făcută răspunzătoare pentru erorile apărute din cauza folosirii anumitor browsere pentru vizitarea site-ului HATSON. S.C. INFRACOM S.R.L. nu răspunde de conÅ£inutul, calitatea sau natura site-urilor la care se ajunge prin legături de pe site-ul HATSON. Pentru respectivele site-uri, răspunderea integrală o poartă proprietarii site-urilor în cauză.

9. Abonarea ÅŸi dezabonarea la newsletter

Abonarea şi dezabonarea la newsletterul site-ului HATSON sunt gratuite şi voluntare şi implică acceptarea termenilor de utilizare de mai jos.

Mesajele trimise nu sunt nesolicitate ÅŸi oricând clientul se poate dezabona urmând instrucÅ£iunile din subsolul fiecărui e-mail. Mesajele trimise respectă Legea comerÅ£ului electronic 365/2002 ÅŸi Hotărârea Guvernului nr. 1308/2002 referitor la comunicarea comercială aÅŸa cum este ea stipulată de legislaÅ£ia românească ÅŸi internaÅ£ională.

Utilizarea newsletterului se face în aceleaÅŸi condiÅ£ii de limitare a răspunderii din punctul de vedere al conÅ£inutului precum se autorizează ÅŸi folosirea site-ului, în condiÅ£iile prevăzute de prezentul document, iar politica de confidenÅ£ialitate este descrisă pe larg în secÅ£iunea următoare. S.C. INFRACOM S.R.L. deÅ£ine toate drepturile asupra conÅ£inutului newsletter-ului trimis către abonaÅ£i în aceleaÅŸi condiÅ£ii ca ÅŸi pentru informaÅ£iile publicate pe site, în concordanţă cu prevederile acestui document.

AbonaÅ£ii newsletter-ului HATSON pot retrimite aceste comunicări comerciale ÅŸi altor persoane, pe răspunderea lor, ÅŸi în condiÅ£iile în care nu au modificat nici structura, nici conÅ£inutul mesajelor respective. Persoanele care au primit de la abonaÅ£ii newsletter-ului HATSON mesajele comerciale se consideră că au fost informate în prealabil de către abonaÅ£i despre prevederile prezentului articol. În acest context, S.C. INFRACOM S.R.L. nu poate fi facută răspunzătoare sub nicio formă de acÅ£iunile abonaÅ£ilor săi.

S.C. INFRACOM S.R.L. îÅŸi rezervă dreptul de a restricÅ£iona accesul oricărui abonat la newsletter, dacă S.C. INFRACOM S.R.L. are orice motive să creadă că abonatul respectiv nu respectă prevederile prezentului document.

S.C. INFRACOM S.R.L. este înscrisă în registrul de evidenţă a prelucrărilor de date cu caracter personal sub numărul 21536.

10. Politica de confidenţialitate

S.C. INFRACOM S.R.L. garantează securitatea ÅŸi confidenÅ£ialitatea datelor găzduite ÅŸi transmise prin sistemul său informatic. Aceste informaÅ£ii vor putea fi folosite de către S.C. INFRACOM S.R.L. pentru a trimite utilizatorului confirmarea comenzilor, diverse oferte speciale, promoÅ£ii, etc. numai cu acordul prealabil al clientului. Furnizarea datelor personale către S.C. INFRACOM S.R.L. nu implică obligativate din partea utilizatorilor iar aceÅŸtia pot refuza furnizarea acestor date în orice circumstanÅ£e ÅŸi pot solicita în mod gratuit ÅŸtergerea acestora din baza de date. Orice astfel de cerere/notificare în vederea ÅŸtergerii acestora din baza de date, se va data, semna ÅŸi trimite prin e-mail de către persoana înscrisă în baza de date la adresa contact@hatson.ro sau prin poÅŸtă la adresa: S.C. INFRACOM S.R.L, oraÅŸ Otopeni, jud. Ilfov, cod poÅŸtal 075100.

S.C. INFRACOM S.R.L. se obligă ca datele personale să nu fie difuzate către terÅ£i. Datele personale vor putea fi însă transmise autorităţilor în drept să verifice tranzacÅ£iile comerciale sau altor autorităţi în drept să efectueze orice verificări justificate în baza legii, dacă acest lucru va fi solicitat în conformitate cu legile în vigoare.

Din cauza modului prin care datele cu caracter personal stocate de sistemul HATSON sunt transmise pe cale electronică, S.C. INFRACOM S.R.L. nu poate fi facută răspunzătoare în niciun fel de pierderea acestora sau de copierea informaÅ£iilor de către persoane neautorizate, prin folosirea de aparatură sau software de interceptare. La sesizarea utilizatorilor, S.C. INFRACOM S.R.L. va lua toate măsurile ÅŸi va pune la dispoziÅ£ie toate fiÅŸierele necesare organelor competente abilitate să rezolve acest tip de infracÅ£iune.

InformaÅ£iile furnizate către S.C. INFRACOM S.R.L. sunt folosite numai în scopul pentru care au fost introduse (efectuarea comenzilor, trimiterea de mesaje personalului S.C. INFRACOM S.R.L. , abonarea la newsletter, etc.), conform legilor în vigoare. S.C. INFRACOM S.R.L. nu furnizează adresa dumneavoastră de e-mail unor terÅ£i, nu încurajează spam-ul ÅŸi nu face publice datele furnizate de clienÅ£ii săi, fără acordul explicit al acestora.

S.C. INFRACOM S.R.L. certifică faptul că va respecta drepturile clienÅ£ilor, conferite de Legea nr. 677/2001 privind protecÅ£ia persoanelor cu privire la prelucrarea datelor cu caracter personal ÅŸi libera circulaÅ£ie a acestor date, a Legii nr. 365/2002 privind comerÅ£ul electronic, precum ÅŸi a OrdonanÅ£ei nr. 130/2000 privind protecÅ£ia consumatorilor la încheierea ÅŸi executarea contractelor la distanţă cu modificările ulterioare. Printre aceste drepturi se numără (enumerarea nu are un caracter limitativ):

1.    Dreptul de a cere S.C. INFRACOM S.R.L. să confirme prelucrarea sau nu a datelelor personale ale clientului, în mod gratuit;

2.    Dreptul de a cere S.C. INFRACOM S.R.L. să rectifice, actualizeze, blocheze sau ÅŸteargă, în mod gratuit, acele date furnizate a caror prelucrare nu este conformă dispoziÅ£iilor Legii nr. 677/2001; 

3.    Dreptul de a cere S.C. INFRACOM S.R.L. să înceteze, în mod gratuit, prelucrarea datelor personale ale clientului; 

4.    Dreptul de a cere S.C. INFRACOM S.R.L. să înceteze expedierea de mesaje promoÅ£ionale.

Orice astfel de cerere/notificare se va data, semna ÅŸi trimite prin e-mail de către persoana înscrisă în baza de date, la adresa contact@hatson.ro, sau prin PoÅŸtă la adresa: S.C. INFRACOM S.R.L, oraÅŸ Otopeni, jud. Ilfov, cod poÅŸtal 075100. HATSON foloseste măsuri de securitate împotriva pierderii, alterării sau folosirii greÅŸite a informaÅ£iilor care se află sub controlul nostru.

S.C. INFRACOM S.R.L. nu poate fi facută responsabilă pentru erorile survenite în urma neglijenÅ£ei utilizatorului privind securitatea ÅŸi confidenÅ£ialitatea contului ÅŸi a parolei sale. S.C. INFRACOM S.R.L. nu poate fi facută răspunzătoare în niciun fel pentru pierderea sau alterarea datelor personale stocate de HATSON în scopul precizat in prezentul document.

Orice accesare a bazei de date cu informaÅ£ii personale a utilizatorilor HATSON, inclusiv orice încercare de acces neautorizat, va fi înregistrată într-un fiÅŸier de acces. FiÅŸierele de acces vor face posibilă identificarea de către S.C. INFRACOM S.R.L. a persoanelor care au accesat date cu caracter personal fără un motiv legitim, în vederea sesizării organelor competente. Orice încercare de a accesa datele personale ale altui utilizator, de a modifica conÅ£inutul site-ului sau de a afecta performanÅ£ele serverului pe care rulează site-ul HATSON vor fi considerate tentative de fraudare a site-ului HATSON ÅŸi vor pune în miÅŸcare cercetarea penală împotriva aceluia sau acelora care au iniÅ£iat această acÅ£iune.

11. Forţa majoră

Niciuna din părÅ£i nu va fi răspunzătoare pentru neexecutarea obligaÅ£iilor sale contractuale, dacă o astfel de neexecutare este cauzată de un eveniment de forţă majoră. ForÅ£a majoră este evenimentul imprevizibil, în afara controlului părÅ£ilor ÅŸi care nu poate fi evitat.

12. Dispoziţii finale

Orice altă problemă cauzată de produsele ÅŸi serviciile prezentate pe HATSON ÅŸi care nu este deja tratată de nici un articol din prezentul document, se va soluÅ£iona pe cale amiabilă în termen de 30 de zile lucrătoare de la data sesizării în scris a problemelor de către utilizator. În cazul în care nu s-a reuÅŸit stingerea conflictului pe cale amiabilă, competenÅ£a revine instanÅ£elor de judecată române sau unui organism de rezolvare a disputelor alternativ, agreat de ambele părÅ£i.

Fiind de acord cu aceÅŸti “Termeni ÅŸi condiÅ£ii de utilizare a site-ului HATSON”, clientul îÅŸi asumă în totalitate consecinÅ£ele ce decurg din folosirea în aceste condiÅ£ii a site-ului.